Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

Herbestemming

Leegstand van kantoren en gebouwen is een groot probleem. Het is goed om stil te staan bij de oorzaak van de leegstand. In Nederland is een overaanbod van kantoren en winkels. De gemiddelde leegstand in 2013 is zestien procent voor kantoren en acht procent voor winkels, en loopt nog steeds op.

Er zijn wel grote regionale verschillen. Bij kantoren concentreert de leegstand zich in de Randstad, terwijl de winkelleegstand het grootst is in de ‘traditionele’ krimpgebieden. Door maatschappelijke en demografische trends is het bovendien waarschijnlijk dat de vraag naar nieuwe kantoren en winkels verder afneemt en de leegstand toeneemt. Vlieger vastgoed consultancy denkt graag met u mee over de herbestemming van uw bestaande vastgoed.

duurzaamheid     geïntegreerde contractvorming     integrale samenwerking     effectieve samenwerking