Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

Geïntegreerde contractvorming

In de afgelopen jaren ontstond een scala aan nieuwe samenwerkingsvormen in de bouw. In het bijzonder de geïntegreerde contracten krijgen steeds meer de aandacht van publieke én private partijen. Bij deze contracten maken opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken over het gewenste eindresultaat in plaats van over te leveren inspanningen.

Bouworganisatievorm
Met de term ‘bouworganisatievorm’ wordt gerefereerd aan de wijze waarop, in een specifieke situatie en bij een bepaalde contractvorm, partijen onderling samenwerken, en hoe dan de rollen en verantwoordelijkheden in het project zijn verdeeld.

Geïntegreerde contracten
In een geïntegreerd contract definieert een opdrachtgever het gewenste eindresultaat. Eén marktpartij neemt vervolgens de verantwoordelijkheid voor dat eindresultaat. Deze partij zorgt voor de coördinatie tussen alle benodigde leveranciers, over bouwfases en disciplines heen. Ze kan één van de ‘traditionele’ partijen uit de huisvestingsketen zijn, maar vaak is het ook een consortium van partijen. Regelmatig gaat het om deelnemers van buiten de ‘bouw’ (banken, facilitaire dienstverleners). Soms zelfs om consortia waarin helemaal geen aannemer meer voorkomt.

De opdrachtgever vertelt niet ‘hoe’ een object (gebouw, bouwwerk, bouwdeel) gerealiseerd of onderhouden moet. Hij specificeert ‘wat’ dat object moet kunnen en presteren in een functionele vraagspecificatie. Het is vervolgens aan de markt om te bedenken op welke wijze deze prestatie het beste tot stand kan worden gebracht. Geïntegreerde contracten zijn er zowel voor investeringsprojecten als voor projecten in de exploitatiefase.

Vlieger vastgoed consultancy fungeert als sparringpartner voor de opdrachtgever in alle verschillende stadia van het traject. Het helpt opdrachtgevers bij de keuze en de implementatie van de meest geschikte bouworganisatievorm voor hun opgave. Vlieger vastgoed consultancy kan over verschillende inhoudelijke aspecten adviseren. Of dat nu gaat over marktgerelateerde zaken, financiële aspecten en financiering, risicomanagement, specificeren of organiseren en samenwerken of de informatievoorziening.

Vlieger vastgoed consultancy adviseert opdrachtgevers om de juiste bouworganisatievorm te kiezen. Ook helpt Vlieger vastgoed consultancy opdrachtgevers bij het opstellen van specificaties, bij de aanbesteding en bij de daadwerkelijke uitvoering van het contract, ook op het gebied van informatievoorziening.

duurzaamheid     integrale samenwerking     effectieve samenwerking     herbestemming