Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

Effectieve samenwerking

Na een commercieel proces (aanbesteding of andersoortige selectieprocedure) komen partijen bij elkaar en worden zij geacht gewoon hun werk te doen.

Teams in de bouw zijn complex: er zijn veel partijen en contracten en het project zelf is in een bepaalde mate voorspelbaar. Het is zaak dat mensen in bouwprojecten goed samenwerken. Projectteamleden zien zich geconfronteerd met onverwachte omstandigheden, onduidelijkheden, verschillende interpretaties en verschillende soorten mensen. Toch weet eigenlijk iedereen wel dat een goed project staat of valt met de mensen. Soms tref je het, soms valt het tegen.

De cultuurverandering in de bouw is gericht op een andere manier van samenwerken. Afstand doen van de ‘ieder-voor-zichmentaliteit’ en deze transformeren naar ‘met elkaar de uitdagingen in het project te lijf gaan’. Deze manier van werken moet in projecten aandacht krijgen.

Om de samenwerking in een projectteam vorm te geven wordt gebruik gemaakt van PSU’s (Project Start Ups), PFU’s (Project Follow Ups) en tussentijdse evaluatie(s). In de voorbereiding geven aannemers en adviseurs samen inhoud aan deze activiteiten voor samenwerking.

Achtergrond voor een effectieve samenwerking
Een goede samenwerking maakt het team effectiever. Het is een groeiproces, dat een aantal fasen doorloopt en tijd en inspanning vraagt (zie model van Bruce Tuckman en het kader). Naast de inhoud (de te leveren producten) en het proces is het van belang aandacht te besteden aan de teamdynamiek en de interactie tussen de verschillende teamleden.

schema
Vlieger vastgoed consultancy beweegt projectteams tot effectieve samenwerking. De ondersteuning van een onafhankelijke externe expert legt focus op het gemeenschappelijke projectbelang. Hierbij spelen communicatie en samenwerken een grote rol. De onafhankelijke expert stimuleert ook de teamleden om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Fasen in de ontwikkeling naar een echt team!

M1: Forming: aan de start van het project komen mensen bij elkaar en vormen zij een groep. Iedereen zoekt nog naar zijn of haar plek. De groep is nog wat zoekend naar het gezamenlijke doel. De leiders spelen een belangrijke rol. In deze fase is het van belang dat iedereen zich vrij gaat voelen om te zeggen wat hij of zij denkt en ervaart.

M2: Storming: na enige tijd komen de verschillen naar boven. Verwachtingen worden niet altijd waargemaakt en er is vaak discussie over interpretaties en de aanpak. Om het niet te laten escaleren zullen teamleden het als normaal moeten gaan vinden om elkaar feedback te geven.

M3: Norming: in deze fase weet het team de verschillen goed te overbruggen. Er ontstaat respect voor de verschillende belangen; teamleden weten hier effectief mee om te gaan. In deze fase werkt het team echt samen en benut win-win kansen. Kritisch naar elkaar zijn mag. Teamleden nodigen elkaar uit om dit vooral te doen.

M4: Performing: het team heeft zich ontwikkeld tot een zelfsturend team dat rekening houdt met zowel de belangen binnen het team als daarbuiten. De omgeving inspireert in plaats van als lastig ervaren.

duurzaamheid     geïntegreerde contractvorming     integrale samenwerking     herbestemming