Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een tendens, die breed wordt erkend en herkend. Gelukkig maar. Want het welzijn van onze omgeving staat voorop. Vlieger vastgoed consultancy is van mening dat wij ook verantwoordelijk zijn voor het welzijn van toekomstige generaties, vanuit het besef dat wij de aarde in bruikleen hebben.Vanuit die gedachte kan het niet anders dan dat iedereen zo duurzaam mogelijk bouwt. En waar vroeger duurzaam bouwen een onwelgevallige verplichting was, is het nu iets om trots op te zijn! We willen graag in duurzame gebouwen wonen en werken. En laten we vooral niet vergeten dat duurzaamheid niet alleen gaat over energie en duurzaam geproduceerde materialen. Het gaat ook over gezondheid. Duurzame gebouwen zijn gezonde gebouwen die passen bij de doelgroep. En daarmee sluiten we aan op een andere trend: gezond leven.
 In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is een duurzaam gebouw betaalbaar. Een extreem laag energieverbruik of energieneutraliteit vergt weliswaar additionele investering. Maar dat is meestal binnen een redelijke tijd ruimschoots terug te verdienen.

En voor beleggers geldt: wij geloven dat steeds meer organisaties alleen nog in duurzame gebouwen gehuisvest willen zijn. En bereid zijn meer huur te betalen in ruil voor lage energiekosten. Dat betekent dus dat duurzame gebouwen op langere termijn beter renderen.


BREEAM
BREEAM
is een methode om de duurzaamheid van de gebouwde omgeving te meten en te classificeren. BREEAM-NL wordt de Nederlandse standaard. De methode meet de duurzaamheid van een gebouw op negen onderdelen en houdt ook rekening met het ontwikkelproces en het gebruik. Een BREEAM-certificaat zal ook de waarde van vastgoed verhogen.

Vlieger vastgoed consultancy gelooft niet alleen in scores of certificaten. BREEAM is een goed instrument om ambitie concreet te maken en exact te monitoren of die ambitie gehaald wordt. Verder is BREEAM-NL een goed middel om te communiceren over duurzame prestaties met gebruikers.

geïntegreerde contractvorming     integrale samenwerking     effectieve samenwerking     herbestemming