Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

THEMA’S

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een tendens, die breed wordt erkend en herkend. Gelukkig maar. Want het welzijn van onze omgeving staat voorop. Vlieger vastgoed consultancy is van mening dat wij ook verantwoordelijk zijn voor het welzijn van toekomstige generaties, vanuit het besef dat wij de aarde in bruikleen hebben.

 Vanuit die gedachte kan het niet anders dan dat iedereen zo duurzaam mogelijk bouwt. En waar vroeger duurzaam bouwen een onwelgevallige verplichting was, is het nu iets om trots op te zijn! We willen graag in duurzame gebouwen wonen en werken. En laten we vooral niet vergeten dat duurzaamheid niet alleen gaat over energie en duurzaam geproduceerde materialen. Het gaat ook over gezondheid. Duurzame gebouwen zijn gezonde gebouwen die passen bij de doelgroep. En daarmee sluiten we aan op een andere trend: gezond leven.
 In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is een duurzaam gebouw betaalbaar. Een extreem laag energieverbruik of energieneutraliteit vergt weliswaar additionele investering. Maar dat is meestal binnen een redelijke tijd ruimschoots terug te verdienen.
lees meer over duurzaamheid

Geïntegreerde contractvorming
In de afgelopen jaren ontstond een scala aan nieuwe samenwerkingsvormen in de bouw. In het bijzonder de geïntegreerde contracten krijgen steeds meer de aandacht van publieke én private partijen. Bij deze contracten maken opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken over het gewenste eindresultaat in plaats van over te leveren inspanningen.
lees meer over geïntegreerde contractvorming

Integrale samenwerking
Integraal Bouwproces Management (IBM) is een bedrijfskundige benadering en procesmethodiek voor het doelgericht en taakstellend ontwikkelen, realiseren en beheren van vastgoedobjecten.
In dit model neemt de IBM-Regisseur de regie in een vastgoedproject en draagt zorg voor een integraal ontwerp- en bouwproces. Voordeel van deze werkwijze is dat er vanaf het begin, en in alle fases van het proces, grip is op het totale ontwerp- en bouwproces, waarmee de mogelijkheid van kostenbeïnvloeding groot is.
lees meer over integrale samenwerking

Effectieve samenwerking
Na een commercieel proces (aanbesteding of andersoortige selectieprocedure) komen partijen bij elkaar en worden zij geacht gewoon hun werk te doen. Teams in de bouw zijn complex: er zijn veel partijen en contracten en het project zelf is in een bepaalde mate voorspelbaar. Het is zaak dat mensen in bouwprojecten goed samenwerken. Projectteamleden zien zich geconfronteerd met onverwachte omstandigheden, onduidelijkheden, verschillende interpretaties en verschillende soorten mensen. Toch weet eigenlijk iedereen wel dat een goed project staat of valt met de mensen. Soms tref je het, soms valt het tegen.
lees meer over effectieve samenwerking

Herbestemming
Leegstand van kantoren en gebouwen is een groot probleem. Het is goed om stil te staan bij de oorzaak van de leegstand. In Nederland is een overaanbod van kantoren en winkels. De gemiddelde leegstand in 2013 is zestien procent voor kantoren en acht procent voor winkels, en loopt nog steeds op.
lees meer over herbestemming