Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

DIENSTEN

Bouwmanagement
De bouwmanager bepaalt als regisseur de weg en beheerst het bouwproces. Hij laat spelers op een effectieve manier samenwerken. Als bouwmanager en procesmanager met een gedegen materiekennis stuurt Vlieger vastgoed consultancy zowel op proces als op inhoud, volgens de GOTIK-methode. Dat staat voor Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Deze aspecten worden steeds bewaakt. Ze zijn onderwerp van tussentijdse rapportages en worden per fase vastgelegd in een fasedocument.
lees meer over bouwmanagement

Vastgoedadvies
De vraag naar vastgoed en de visie op vastgoed veranderen voortdurend. Daarom bent u als eigenaar continu bezig met beheren, onderhouden, onderhoudsplannen maken, tekeningen beheren, verkopen of aankopen, leegstand oplossen, voldoen aan duurzaamheidseisen, haalbaarheidsanalyses maken, uw portefeuille doorlichten en meetstaten maken. Daarbij zijn duurzaamheid, waardevermeerdering, risicobeheersing en rendement sleutelbegrippen.

Vlieger vastgoed consultancy begrijpt dat en concentreert zich volledig op uw doelen en belangen om uw plannen en ideeën haalbaar te maken.
lees meer over vastgoedadvies

Huisvestingsadvies
Passende huisvesting is nodig voor een goed functionerende organisatie. Het gebouw moet afgestemd zijn op de interne organisatie en de werkprocessen nu en in de toekomst. Vlieger vastgoed consultancy adviseert welk type huisvesting het beste past bij uw organisatie. De introductie van nieuwe werkprocessen kan onderdeel zijn van dit advies.
lees meer over huisvestingsadvies