Vliegervastgoed
Vliegervastgoed

BERT VLIEGER

bertvliegerVlieger vastgoed consultancy is het bedrijf van Bert Vlieger. Het biedt twintig jaar brede ervaring in de vastgoedwereld, zowel aan ondernemers- als aan opdrachtgeverszijde. Praktisch, betrokken en doelgericht. Ondernemend en transparant. Aandacht voor en motiveren van mensen. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van Bert Vlieger. Kiezen voor Vlieger vastgoed consultancy betekent kiezen voor zekerheid ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit in het vastgoedproces.

Projectmanagement
Vlieger vastgoed consultancy is gespecialiseerd in (bouw)projectmanagement. Van investeringsvoorstel tot oplevering. Het gaat daarbij vaak om multifunctionele, maatschappelijke bouwcomplexen zoals gezondheidszorg, onderwijs, woning- en utiliteitsbouw. Meer specifiek om het opstellen van programma’s van eisen en het organiseren van selectieprocedures. Bert Vlieger werkt veelal als gedelegeerd opdrachtgever.

Maatschappelijk en commercieel vastgoed
Daarnaast werkt Vlieger vastgoed consultancy aan vraagstukken op het gebied van maatschappelijk en commercieel vastgoed. Vaak gaat het om projecten waarin markt en semi-overheidsorganisaties elkaar ontmoeten (onderwijs, gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers). Initiatieven moeten haalbare projecten worden door innovatieve samenwerking en financiering en door de begeleiding van de opdrachtgever in het (politieke) besluitvormingsproces.

Projectteams
Vlieger vastgoed consultancy begeleidt projectteams in het optimaliseren van hun samenwerking. Teameffectiviteit draagt bij aan haalbare en betere projecten. Opdrachtgevers krijgen het gewenste eindresultaat binnen de vooraf gestelde kaders, zonder discussies over kwaliteit en financiën en juridisch getouwtrek.

Integraal Bouwproces Management
Vlieger vastgoed consultancy hanteert Integraal Bouwproces Management als model voor duurzame conceptontwikkeling. Bert Vlieger denkt in termen van iDBFMO. De toevoeging van de ‘i’ aan Design, Build, Finance, Maintain en Operate staat voor integreren, innoveren en industrialiseren. Kern van deze toevoeging is dat het bouwproces zoveel mogelijk wordt geïndustrialiseerd, gebaseerd op de meest actuele inzichten in bouw-, installatie- en energietechniek. Industrialiseren leidt tot een vermindering van bouwkosten en bouwtijd.